Kurumlara Yönelik Eğitimler

Mindfulness temelli stres azaltma (MBSR) eğitimi, mindfulness temelli şefkatli yaşam (MBCL) eğitimi ve çalışan performansı arttırmaya yönelik eğitimler vermekteyiz.

Teklif Al

Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Eğitimi

MBSR programı, mindfulness’ı günlük hayatımızla bütünleştirmek, zorlayıcı duygularla ve bedensel hislerle kalabilmemize bir kaynak sağlar. Önceleri tıp alanında kronik ağrıları olan hastaların ağrılarını algılayış biçimlerini değiştirmek için uygulanmış bir programdır. Daha sonraları ise stres, zorlayıcı durum ve duygularla baş etme amaçlı kullanılmıştır.

MBSR programına katılarak Mindfulness’ı deneyimsel olarak anlamak ve onu yaşantımızın bir parçası haline getirip deneyime dönüştürmeniz daha kolay olacaktır.

bilgi ve Başvuru İçin

Mindfulness Temelli Şefkatli Yaşam  (MBCL) Eğitimi

Şefkat eğitimi fiziksel ve duygusal sağlığımızı iyileştirir ve kendimizle ve başkalarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Öz şefkati geliştiren insanlar şu noktalarda oldukça iyi beceriler sahiptir:

  • olumsuzluklarla daha iyi başa çıkmak
  •  daha fazla inisiyatif ve sorumluluk üstlenebilmek,
  •  hata yapmaktan ve reddedilmekten daha az çekinmek,
  • daha fazla öz saygı, anlayış ve kusurları kabul etmek
  • daha sağlıklı egzersiz yaparak ve yemek yiyerek kendilerine daha iyi bakmak
  • duygusal zekası yüksek bir birey olmak
bilgi ve Başvuru İçin

İş Yerlerinde Bilinçli Farkındalık Eğitimi

İş dünyasında başarılı olmak için, değişime adapte olmalıyız. Değişime adapte olmak ise hem çalışanların hem de yönetimin desteğine ihtiyaç duyar. Günümüzün hızla değişen iş şartlarına adapte olmak için bazı mali, ruhsal ve mental çabalara katlanırız. Yenilikçi olmak, sürdürülebilir olmak ve dirençli olmak, lider ile çalışanların arasındaki bağlantıyı kurmak veya kaybetmemek için kuruluşların yeni yollara ihtiyacı vardır. Bu gibi sebeplerle, giderek daha fazla kuruluş çalışanlarıyla birlikte bilinçli farkındalık eğitimlerine katılmaktadır.

bilgi ve Başvuru İçin

Bize Mesaj Gönder

Hızlı İletişim

Quick Contact

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.